JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.


Träffa oss på Traineedagen

Trainee på JM

Vi kommer att ta med en trainee som nyss börjat på programmet och en som gått lite mer än halva tiden som får berätta om och ger inblick i livet som trainee på JMOm traineeprogrammet

Med JMs traineeprogram har du möjlighet att få prova på olika yrkesroller inom JM för att på så sätt lägga en bra grund för din fortsatta karriär.

Genom programmet vill vi säkra vår långsiktiga ledarförsörjning och målet är att under två år ge nya traineer de bästa förutsättningarna för att sedan kunna fortsätta sin resa inom JM.

Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen med inriktning samhällsbyggnad/väg och vatten, lantmäteri, arkitektur, industriell ekonomi eller motsvarande.

Vi vill investera i personer som har potential att bli nyckelpersoner inom JMs projektutvecklingsorganisation och som redan från start bidrar till att utveckla vår verksamhet. Du kommer att arbeta inom olika områden på JM under programmets gång och därigenom få kunskap om vår affär, våra processer och vår kultur. Det 2-åriga traineeprogrammet består av fem block som pågår under cirka fem månader vardera. Du kommer att göra två block inom produktion, ett block inom projektering, ett block inom projektledning inklusive marknad och försäljning samt ett block inom verksamhetsutveckling och centrala inköp. Blocken är både praktiskt och teoretiskt inriktade. Efter varje avslutat block samlas samtliga traineer för en teorivecka tillsammans. Under minst ett av de fem blocken är du placerad på en annan ort eller region. Till ditt stöd under de praktiska delarna av programmet har du en egen handledare.Certifierat traineeprogram

Utbildning

Civilingenjörer med inriktning samhällsbyggnad/väg och vatten, lantmäteri, arkitektur, industriell ekonomi eller motsvarande

Utland

Norge och Finland

Mer om JM och Traineeprogrammet