Vi vill att du ska nå din fulla potential. Varje person har olika ambitioner för sin karriär. Oavsett om du vill bredda dina kunskaper, nå en ledarposition eller bli specialist så vill vi ge dig möjligheten att inspireras och utvecklas.

Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden, varierande yrken och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas. En sund intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och stärker både organisationen och medarbetarna. Vilket yrke du än väljer kommer du att bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd som i sin tur utvecklar samhället.


Om traineeprogrammet

Målet med vårt traineeprogram är att:

- ge dig bred kunskap om Trafikverkets roll, verksamhetsområden och arbetsmetoder,
- bygga nätverk mellan dig, de övriga gruppdeltagarna och andra inom Trafikverket,
-stötta din fortsatta personliga och yrkesmässiga utveckling.

Värdefulla kontakter

Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Trafikverket, något som vi vet att våra tidigare traineer haft stor nytta av efter traineeperiodens slut – inte minst betyder utbytet med de andra i gruppen mycket.

Egen handledare

Varje trainee har en handledare. Handledaren är en erfaren person inom ditt yrke som hjälper dig tillrätta i Trafikverket och är ditt stöd under traineeperioden.

Verksamhetens behov och dina intressen styr innehållet

Traineeprogrammet består av två delar – en gemensam del och en individuell del:
- Den gemensamma delen består av en central introduktion och ett gemensamt utbildningsprogram som ger dig en bred överblick över Trafikverket.
-Den individuella delen innehåller både en personlig utvecklingsplan och praktik. Praktiken innebär arbetsperioder inom olika verksamhetsområden, där även extern praktik hos några av våra samarbetspartner i Sverige eller utomlands kan förekomma.

Du, din chef och din handledare utformar din individuella utvecklingsplan. Det är verksamhetens behov samt dina intressen och dina ambitioner som styr hur just din traineeperiod kommer att se ut.Certifierat traineeprogram

Utbildning

Kraven varierar för de olika tjänsterna, men du ska ha en examen som omfattar minst 180 hp.

Utland

Mer om Trafikverket och Traineeprogrammet