Oavsett om du vill bredda dina kunskaper, nå en ledarposition eller bli specialist så vill vi ge dig möjligheten att inspireras och utvecklas.

Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden. Här finns över 150 olika yrken vilket gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.

Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi planerar, bygger och underhåller statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer tänker vi vidare och bygger ett Sverige där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Vilket yrke du än väljer hos oss kommer du att bidra till ett tillgängligt Sverige som utvecklar infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen. Du kommer också bidra till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.


Träffa oss på Traineedagen

Var med och gör Sverige närmare

Vill du tillsammans med oss utveckla och förvalta smart infrastruktur? Under ett år på vårt traineeprogram får du möjligheten att se och få förståelse för helheten på Trafikverket. Samtidigt kan du påverka och utveckla både verksamheten och dig själv i din yrkesroll. Är du den som i framtiden vill bidrar till att underlätta för livet i hela Sverige och att medborgare kommer fram smidigt, grönt och tryggt? Kom och lyssna på och ställ frågor till mig, Karin Fredriksson, som är samordnare för Trafikverkets traineeprogram. Jag berättar hur du kan vara med och göra Sverige närmare!Var med och gör Sverige närmareOm traineeprogrammet

Vårt traineeprogram ger dig stora möjligheter att utvecklas och påverka. Du kommer också att kunna arbeta med några av de mest svåra utmaningar som Sveriges infrastruktur står inför. Varje år tar vi in ett flertal nyexaminerade studenter till vårt traineeprogram. Vi kan erbjuda dig ett spännande program som under 12 månader ger dig en bred inblick i många av våra verksamhetsområden.

Beskrivning av programmet

Traineeprogrammet ger kunskap, kontakter och stöd.
Som trainee anställs du för en bestämd tjänst på en given ort. Jämsides med ditt arbete deltar du i ett omfattande traineeprogram som främjar din personliga utveckling, breddar ditt kontaktnät och ger dig kunskap om våra olika verksamheter. 

Syftet med vårt traineeprogram är att

• ge dig bred kunskap om Trafikverkets roll, verksamhetsområden och arbetsmetoder
• bygga nätverk mellan dig, de övriga gruppdeltagarna och andra inom Trafikverket
• stötta din fortsatta yrkesmässiga utveckling

Värdefulla kontakter

Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Trafikverket, något som vi vet att våra tidigare traineer haft stor nytta av efter traineeperiodens slut – inte minst betyder utbytet med de andra i gruppen mycket.

Egen handledare

Varje trainee har en handledare. Handledaren är en erfaren person inom ditt yrke som hjälper dig tillrätta i Trafikverket och är ditt stöd under traineeperioden.

Verksamhetens behov och dina intressen styr innehållet

Traineeprogrammet består av två delar – en gemensam del och en individuell del:

• Den gemensamma delen består av en central introduktion och ett gemensamt utbildningsprogram som ger dig en bred överblick över Trafikverket.

• Den individuella delen innehåller både en personlig utvecklingsplan och praktik.

Praktiken innebär arbetsperioder inom olika verksamhetsområden, där även extern praktik hos några av våra samarbetspartners eller utomlands kan förekomma.

Du, din chef och din handledare utformar din individuella utvecklingsplan. Det är verksamhetens behov samt dina intressen och dina ambitioner som styr hur just din traineeperiod kommer att se ut.Certifierat traineeprogram

Utbildning

En examen som omfattar minst 180 hp. som ingenjör, ekonom, systemvetare eller datavetare.

Utland

Möjlighet till 4-6 veckors utlandspraktik inom EU

Mer om Trafikverket och Traineeprogrammet