Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen. Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.

Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi planerar, bygger och underhåller statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer tänker vi vidare och bygger ett Sverige där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Vi är en organisation med över 150 olika yrken inom olika verksamhetsområden och med många olika arbetsuppgifter. Hos oss finns det goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. Framöver kommer vi att ha ett stort rekryteringsbehov och kanske är det just dig vi söker. Besök vår monter och passa på att ställa dina frågor till våra ambassadörer. Kanske har vi möjlighet att erbjuda dig en möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Vi ser fram emot att träffa dig!


Träffa oss på Traineedagen

Seminarie: Var med och gör Sverige närmareOm traineeprogrammet

Målet med vårt traineeprogram är att:

- ge dig bred kunskap om Trafikverkets roll, verksamhetsområden och arbetsmetoder
- bygga nätverk mellan dig, de övriga gruppdeltagarna och andra inom Trafikverket
- skapa rätt förutsättningar för fortsatt personlig och yrkesmässig utveckling.
- Värdefulla kontakter

Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Trafikverket, något som vi vet att våra tidigare traineer haft stor nytta av efter traineeperiodens slut – inte minst betyder utbytet med de andra i gruppen mycket.

Egen handledare.

Varje trainee har en handledare. Handledaren är en erfaren person inom ditt yrke som hjälper dig tillrätta i Trafikverket och är ditt stöd under traineeperioden.

Verksamhetens behov och dina intressen styr innehållet. Traineeprogrammet består av två delar – en gemensam del och en individuell del. Den gemensamma delen består av en central introduktion och ett gemensamt utbildningsprogram som ger dig en bred överblick över Trafikverket. Den individuella delen innehåller både en personlig utvecklingsplan och praktik. Praktiken innebär arbetsperioder inom olika verksamhetsområden, där även extern praktik hos några av våra samarbetspartner i Sverige eller utomlands kan förekomma.

Du, din chef och din handledare utformar din individuella utvecklingsplan. Det är verksamhetens behov samt dina intressen och dina ambitioner som styr hur just din traineeperiod kommer att se ut.


Certifierat traineeprogram

Utbildning

ingenjörer, ekonomer, data/systemvetare

Utland

Möjligheten finns, praktikveckor utomlands erbjuds.

Mer om Trafikverket och Traineeprogrammet