Energimarknaden förändras och det är ett helt nytt energilandskap som växer fram och efterfrågan av förnybara energikällor ökar. Vi är med och driver förändringen och vi vill att det genomsyrar allt vi gör, från samarbeten till hållbara energilösningar som sätter våra kunder i fokus. Drivkrafterna bakom förändringen är kraven på nya teknologier, så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi. Men framförallt sker omställningen på grund av nya kundbehov. Nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. Nu gör vi stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad. Du är en viktig del i den. Vill du vara med?


Träffa oss på Traineedagen

Let´s create a better tomorrow

Det pågår en omvandling av energimarknaden. Det är ett helt nytt energilandskap som växer fram. I detta har kunderna makt över sin konsumtion och sin produktion, och andelen förnybar elproduktion växer. E.ON är med och driver den omvandlingen. En avgörande del i det är våra investeringar och våra samarbeten och partnerskap för smarta och hållbara energilösningar med kunden i fokus.Om traineeprogrammet

E.ON Graudate Program är individuellt utformat. Programmet pågår under 18 månader och omfattar fyra olika placeringar, varav en utomlands i sex månader. Du kommer att delta i internationella workshops, interna utbildningar samt studiebesök på våra anläggningar. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor och att utveckla ditt nätverk. Allt för att ge dig en god inblick i E.ON-koncernens olika verksamheter. Som trainee på E.ON får du en global förståelse för nyckelfrågor och utmaningar inom energibranschen. Du får en fast anställning redan vid programstart och efter tranieeprogrammets slut övergår anställningen till något av koncernens bolag.

Utbildning

Industriell ekonomi, Business Administration, Engineering

Utland

Mer om E.ON och Traineeprogrammet