Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är en paraplyorganisation för Sveriges ekonomföreningar och -kårer. Riksorganisationen består i dagsläget av 20 medlemsföreningar och -kårer. En av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) största styrkor är det stora nätverk som bildas av ekonomistudenter runt om i Sverige. Grunden till riksorganisationens styrka kommer från våra medlemmar och som medlem har man möjlighet att vara med och styra S.E.R.O.:s verksamhet.

Utöver det utbildningspolitiska arbetet är vi i S.E.R.O. en resurs för våra medlemmar. Dels genom ekonomiskt stöd men framför allt genom vår stödjande verksamhet. Riksorganisationens medlemmar bjuds in till att delta på konferenser, resursdagar och seminarier. Detta för att medlemmarna ska få inspireras av varandra och externa föreläsare, utbyta idéer samt stärka sin kompetens.


Mer om SERO