Siemens Energy är ett av världens ledande företag inom energiteknik. Tillsammans med våra kunder och partners tar vi fram energisystem för framtiden och stöder därmed en övergång till en mer hållbar värld. Med vår portfölj av produkter, lösningar och tjänster täcker Siemens Energy nästan hela energivärdekedjan – från kraftproduktion och överföring till lagring.

Uppskattningsvis en sjättedel av den el som produceras över hela världen är baserad på teknik från Siemens Energy. Siemens Energy har 91000 anställda världen över i mer än 90 länder och genererade intäkter på cirka 29 miljarder euro räkenskapsåret 2019. I Sverige har Siemens Energy 2600 anställda på 10 orter.


Om traineeprogrammet

Om programmet

Genom programmet får du en fantastisk möjlighet att utveckla ditt tekniska kunnande, bygga nätverk, både sociala och professionella, och knyta värdefulla kontakter för din fortsatta utveckling inom Siemens Energy. Programmet inleds med en fyra veckors praktisk verkstadsintroduktion som följs av fem praktikperioder på olika avdelningar som du själv väljer, totalt pågår programmet under 14 månader. En av perioderna sker utomlands på något av våra kontor eller siter. Tidigare års Graduate Trainees valde bl a att göra sina utlandspraktiker i Thailand, Argentina, Peru och Kina.

För att bli framgångsrik som Graduate Trainee hos oss är det en förutsättning att du har ett genuint intresse för Siemens Energy samt lockas av den avancerade teknik och de innovationer som kännetecknar oss. Du tilltalas även av att arbeta i en mångkulturell och internationell miljö.

Du får:
> kunskap om företaget, verksamheten och produkterna,
> stöd i din personliga utveckling samt
> möjlighet att bekanta dig med den globala koncernen.
> bredda din kompetens inom flera områden som du påverkar själv i mycket hög utsträckning.
> utbildning i till exempel företags- och produktkännedom, försäljning, ledarskap, projektledning.
> möjligheter till studiebesök både inom Siemens Energy och på andra företag.Certifierat traineeprogram

Utbildning

Civilingenjör eller motsvarande inom: maskinteknik, produktion/logistik, datateknik, IT/digitalisering, systemvetenskap, energisystem, teknisk fysik, elkonstruktion, ekonomi och/eller juridik

Utland

Ja

Mer om Siemens Energy och Traineeprogrammet