Acando är Nordens ledande konsultbolag inom management & IT som brinner för att inspirera och stödja våra kunder i deras förändringsresor. Vi levererar bestående värde och innovativa lösningar genom att kombinera affärsförståelse och förändringsledning med ett djupt tekniskt kunnande.


Träffa oss på Traineedagen

Om traineeprogrammet

Målet för traineeprogrammet är att utveckla marknadens bästa konsulter med mindre än fem års erfarenhet. Det gör vi genom att kontinuerligt under programmets tre år utbilda och träna våra traineekonsulter i konsultmässighet, projektledning och affärsmässighet. Initialt får du bygga en bred kompetens inom verktyg och metoder som utvecklar och vässar din konsultmässighet. Därefter fokuseras din utveckling på metoder och träning inom projektledning. Under tredje året fördjupas dina insikter och tekniker för att förstå och utöva affärsmässighet. Efter varje utbildning kan du applicera dina nyvunna kunskaper i de kundprojekt du arbetar i.Certifierat traineeprogram

Utbildning

Civilingenjörer, civilekonomer eller system/datavetare

Utland

Traineeprogrammet hålls i Sverige och Norge

Mer om Acando och Traineeprogrammet