Vi är en politisk samarbetsorganisation som består av elva kommuner. Syftet med vårt samarbete är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Vår verksamhetsidé är att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Vi lever i en rörlig region där kommungränser blir mindre viktiga. Som invånare, besökare eller företagare möter man dock kommunen i många olika sammanhang. Vi står inför många utmaningar som en enskild kommun inte kan lösa själv, utan som kräver samverkan.

Vår största tillgång är att vi är så olika, men ändå så lika. Här finns verkligen något för alla. Men det är inget vi varken behöver eller ska säga rakt ut, det är något vi måste låta människor upptäcka själva.

Vi är som syskon i en stor familj. Vi delar samma miljö men har olika personligheter. Vi hjälper varandra men vi är också konkurrenter. Vi kan vara sams och vi kan vara osams. Men oavsett är vi alltid en familj.

Vår familj är en social familj. En familj som tycker om människor. Och därför uppträder vi först och främst som människor, inte som geografiska platser.

Det är människorna i familjen som välkomnar och som stolt visar upp sitt hem. Det är syskonen i familjen som förmedlar det personliga, det mänskliga. Det är också människorna som står för det kreativa, liksom för det trygga och gemensamma.


Träffa oss på Traineedagen

Framtidens välfärd

En åldrande befolkning är en utmaning för samhället. Kostnader för bland annat sjukvård och omsorg ökar samtidigt som allt fler äldre ska försörjas av allt färre yngre. Det är idag svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Det sker en digitalisering i hela samhället och allt fler kommuner arbetar med öppna data för att skapa nya och innovativa digitala tjänster. Hur arbetar våra traineer i Familjen Helsingborg med dessa utmaningar och hur är deras syn på framtidens välfärd? Kom och lyssna och engagera dig i ett seminarium som kommer att påverka dig – nu eller i framtiden.     Om traineeprogrammet

Trainee i Familjen Helsingborg

Vi i Familjen Helsingborg spår en spännande framtid och sätter utveckling i fokus. Hos oss arbetar du med kvalificerade uppdrag samtidigt som du får personlig utveckling och ett stort nätverk.  

Bli en del av ett härligt team!

Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att driva ett projekt tillsammans med dina traineekollegor på 10 % av din arbetstid. Du kommer att arbeta i en dynamisk grupp då traineerna har olika utbildningsbakgrunder. Ni får utbildning i gruppdynamik och projektledning för att skapa ett så effektivt team som möjligt. Vi värdesätter kreativa och nytänkande idéer för att utveckla vårt samarbete inom Familjen Helsingborg.

Utveckla ditt ledarskap

Som trainee i Familjen Helsingborg kommer du att få värdefulla utbildningsdagar inom projektledning, presentationsteknik och samtalsteknik för att utveckla ditt ledarskap. Tillsammans med dina traineekollegor kommer du dessutom att få träffa ledning, politiker och specialister på studiebesök i Familjen Helsingborgs kommuner och därmed fördjupa dina kunskaper i offentlig sektor.

Talangnätverk

Över 100 traineer har gått vårt traineeprogram och som trainee i Familjen Helsingborg blir du en del av vårt talangnätverk. I april 2018 samlar vi alla talanger på en gemensam workshop och after work på Radison Blu i Helsingborg. 

Ansök till traineeprogrammet

Ansök till traineeprogrammet senast den 18 mars.

Utbildning

Civilingenjörer, ekonomer, kommunikatörer, lantmätare, samhällsplanerare, personalvetare, jurister, landskapsarkitekter, IT-strateger och socionomer.

Utland

Nej

Mer om Familjen Helsingborg och Traineeprogrammet