Framtidens samhällsbyggare

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare presenteras av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Centrum för management i byggsektorn (CMB). Framtidens samhällsbyggare är ett helt unikt program som har utvecklats gemensamt av 14 organisationer från offentlig sektor och det privata näringslivet inom Göteborgsregionen. Genom samverkan formar vi framtidens medarbetare i ett gränsöverskridande program mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. I pågående program deltar Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad, Lerums kommun, Partille kommun, Peab, Riksbyggen, Västfastigheter, White arkitekter och Wästbygg.


Träffa oss på Traineedagen

Besök oss på traineedagen och prata med de traineer som går programmet nu.Om traineeprogrammet

Som trainee får du en tillsvidareanställning i en av våra deltagande organisationer. Under dina första 14 månader ingår du i traineeprogrammet och genomför även breddningsperioder i andra företag eller förvaltningar. Under programmet deltar du också under ordinarie arbetstid i ett utvecklingsprogram med fokus på kommunikation, grupputveckling och personlig utveckling. Traineegruppen arbetar dessutom under hela programtiden med ett gemensamt och verkligt stadsutvecklings-case. Resultatet av detta arbete presenteras vid programmets avslut i form av ett idéseminarium där olika aktörer i branschen bjuds in.

Som trainee i Framtidens samhällsbyggare får du chansen att skaffa dig insikter och förståelse för de drivkrafter och den affärsmässighet som styr inte bara din egen arbetsgivare, utan också andra aktörer inom samhällsbyggandet. Genom att ingå i traineeprogrammet får du chansen att skaffa dig en helt unik erfarenhet och ett brett kontaktnät som ger dig fantastiska karriärmöjligheter inom hela sektorn.

Utbildning

Programmet är inriktat mot teknisk utbildning, exempelvis civil- eller högskoleingenjörer, lantmätare, arkitekter, fysisk planerare etc.  

Utland

Nej

Mer om Framtidens samhällsbyggare och Traineeprogrammet