Förbundet för dig som ingenjör

Sveriges Ingenjörer företräder ingenjörer på arbetsplatser och i samhället i stort. Vi har varit specialiserade på ingenjörer och era intressen och villkor på arbetsmarknaden i över 150 år. Vi är det enda fackförbund som enbart organiserar och företräder högskoleutbildade ingenjörer. Det ger oss kraft och fokus att lyfta upp ingenjörer och verka för att utbildningen som ingenjör ska löna sig på arbetsmarknaden. 

Inom Sveriges Ingenjörer finns hundratals nätverk, föreningar och mötesplatser för ingenjörer och det kan ge dig unika möjligheter och öppningar i din framtida karriär.


Mer om Sveriges Ingenjörer