Energimarknaden förändras och det är ett helt nytt energilandskap som växer fram och efterfrågan av förnybara energikällor ökar. Vi är med och driver förändringen och vi vill att det genomsyrar allt vi gör, från samarbeten till hållbara energilösningar som sätter våra kunder i fokus. Drivkrafterna bakom förändringen är kraven på nya teknologier, så som solceller, digitalisering och lokalt producerad förnybar energi. Men framförallt sker omställningen på grund av nya kundbehov.? 

Nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. Nu gör vi stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad. Du är en viktig del i den. 

Vill du vara med? 


Träffa oss på Traineedagen

E.ON Graduate Program – Var med och driv energiomställningen som Trainee

Det pågår en omvandling av energimarknaden. Det är ett helt nytt energilandskap som växer fram. I detta har kunderna makt över sin konsumtion och sin produktion, och andelen förnybar elproduktion växer. E.ON är med och driver den omvandlingen. En avgörande del i det är våra investeringar och våra samarbeten och partnerskap för smarta och hållbara energilösningar med kunden i fokus.Om traineeprogrammet

E.ON Graduate Program är individuellt utformat och formas utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Programmet, som pågår under 16 månader, omfattar fyra placeringar.  

Det unika med E.ONs traineeprogram är att du inte behöver veta från start vilka placeringar du skulle vilja genomföra under programmet. Vi vet att dina val kommer att förändras i takt med din utveckling. Därför kan du oavsett utbildningsbakgrund göra placeringar inom affärsområden som för dig är helt nya eller som du också har särskilt intresse för.  

Genom de fyra placeringarna får du en god inblick i E.ON-koncernens affärer. Tillsammans med dina traineekollegor deltar du i internationella workshops och interna utbildningar. Du får en global syn på nyckelfrågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla ditt nätverk både i Sverige och internationellt. 

Parallellt med dina placeringar kommer du ha tillgång till en erfaren mentor, gå olika utbildningar och du får även genomföra studiebesök runt om i verksamheten. 

När du har avslutat E.ON Graduate Program fortsätter din anställning inom något av E.ONs bolag i Sverige. Som trainee har du från start en tillsvidareanställning. Din kompetens och dina önskemål kommer efter avslutat program att matchas mot bolagets aktuella verksamhetsbehov. 

Utbildning

Ingenjörer, Ekonomer och Data/Systemvetare

Utland

Mer om E.ON och Traineeprogrammet