Aon assessment solutions (Aon) har varit TraineeGuidens samarbetspartner för urvalet till TraineeDagen i sju år. Vi är experter på urvalspsykologi och våra tester genomförs över 30 miljoner gånger årligen av kandidater i över 70 länder på mer än 40 språk. En skräddarsydd kombination av olika personlighets- och begåvningstester från Aon används för kvalificeringen av deltagarna till TraineeDagen.

För kandidater

Aon bidrar med arbetspsykologisk testning av kandidaterna inför Traineedagen. Vi kartlägger färdigheter och personliga egenskaper relevanta för rollen som Trainee och resultaten kommer att utgöra en del av helhetsbedömningen vid urvalet till Traineedagen. För dig är det här en möjlighet att beskriva dig själv närmare för potentiella arbetsgivare. Dessutom får du skriftlig feedback på dina personliga styrkor och utvecklingsområden i förhållande till arbetslivet.

För företag

Är du intresserad av att veta mer om hur arbetpsykologiska test kan bidra till bättre och mer effektiv rekrytering? Eller är du nyfiken på hur testningen av deltagarna har gått till inför Traineedagen? Våra urvalspsykologer kommer finnas tillgängliga i företagsloungen för att kostnadsfritt ge råd, beskriva case och ge inspiration till innovativa och evidensbaserade urvalslösningar, allt från screening till assessment centers. Vi har också utvecklat en specifik end-to-end-lösning för graduate- och traineeanställningsprocesser.


Mer om Aon