Personuppgiftspolicy

TraineeDagen och TraineeGuiden värnar om din integritet och vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Varför samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att administrera TraineeDagen och för att kunna kommunicera med dig angående evenemanget. Det kan till exempel handla om att skicka information om eventet, uppdateringar eller efterföljande undersökning. Genom din ansökan blir du en del av vår databas av topptalanger och tar del av nyhetsmail, information om aktuella traineeprogram att söka samt kommande event. Vi samlar därför in personuppgifter för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster och möjligheter.

 

Vilka tar del av den?

Personuppgifterna som samlas in hanteras av TraineeGuiden i syfte att erbjuda dig relevant information och tjänster. Vi kan också behöva dela vissa personuppgifter med extern tjänsteleverantörer, såsom e-postleverantör, för att kunna genomföra vår kommunikation med dig.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagen kräver det.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller så länge som det krävs enligt tillämpliga lagar och regler. Vi sparar vanligtvis dina uppgifter i en period om två år efter din senaste interaktion med oss. Efter den här perioden kommer dina personuppgifter att raderas från vår databas, om vi inte behöver behålla dem längre enligt gällande lagar och regler. Om du inte längre önskar ta del av våra tjänster eller kommunikation kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick och begära att dina personuppgifter raderas från vår databas.

 

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter och begära radering av dina personuppgifter från våra register.

 

Om du har några frågor eller funderingar om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.