Vi är en konsultfirma som agerar på den globala marknaden med stark lokal närvaro. Vi arbetar sida vid sida med våra kunder för att hjälpa dem att nå sina mål genom att kombinera vår branschkunskap, innovationsförmåga, tekniska kompetens, lokala närvaro och globala leveranskapacitet. Med 40 års erfarenhet av att skapa och driva samhällsbärande och affärskritiska lösningar är CGI den självklara partnern på den digitala resan och kan erbjuda den optimala kombinationen av verksamhetsnära konsulttjänster med digital framkant.


Träffa oss på Traineedagen

Tranformera framtidens IT- & affärsverksamhet; Traineeprogrammet som odlar nästa generations ledare

Anslut dig till vårt seminarie och upptäck hur traineeprogram Selected accelererar både din professionella och personliga utveckling. Genom traineeprogrammet formar vi framtida ledare och nyckelpersoner inom CGI och ger verktygen för att omvandla komplexa IT- & affärsproblem till konkreta lösningar. Du kommer få med dig kunskap kring programmets utformning, framtida karriärsvägar och hur det är att vara en del av traineeprogramet.

Varmt välkommen!

 Om traineeprogrammet

CGI Selected 

Sedan starten 2005 har vårt treåriga traineeprogram etablerats som ett av marknadens mest populära. Målet är att utveckla marknadens bästa konsulter med mindre än fem års erfarenhet. Det gör vi genom att träna våra traineer i konsultmässighet, projektledning och affärsmässighet samtidigt som de levererar i våra kunduppdrag. Vi har också ett stort fokus på personlig utveckling och erbjuder alla traineer mentorer och ett stort nätverk för att driva denna utveckling.Certifierat traineeprogram

Utbildning

Ingenjörer, systemvetare och ekonomer

Utland

Traineeprogrammet ges i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Linköping.

Mer om CGI Selected och Traineeprogrammet