För att möta klimatutmaningen, fortsätta att elektrifiera samhället och stabilisera elpriserna så ställer vi om - kilowatt för kilowatt. Vi på E.ON står för en hållbar energiomställning. Det innebär att vi arbetar både med att stärka kapaciteten och tillgängligheten i vårt elnät för att se till att hela samhällets energibehov täcks, samtidigt som vi utvecklar och erbjuder innovativa och hållbara energilösningar för våra kunder.

Vi har också satt upp ett eget mål om nettonollutsläpp senast år 2035, vilket innebär att vi arbetar för att minska de utsläpp av växthusgaser som vår verksamhet genererar till nettonoll. Genom att kombinera utbyggnaden av vårt elnät med hållbara energilösningar strävar vi efter att säkerställa en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att bygga ett hållbart samhälle och driva utvecklingen mot framtidens elnät och energilösningar - och vi hoppas att du vill vara med oss på den resan!


Träffa oss på Traineedagen

E.ON Graduate Program – Var med och driv energiomställningen som Trainee

Det pågår en omvandling av energimarknaden. Det är ett helt nytt energilandskap som växer fram. I detta har kunderna makt över sin konsumtion och sin produktion, och andelen förnybar elproduktion växer. E.ON är med och driver den omvandlingen. En avgörande del i det är våra investeringar och våra samarbeten och partnerskap för smarta och hållbara energilösningar med kunden i fokus.Om traineeprogrammet

E.ON Graduate Program är individuellt utformat och formas utifrån dina intressen och verksamhetens behov. Programmet, som pågår under 12 månader, omfattar fyra placeringar.  

Det unika med E.ONs traineeprogram är att du inte behöver veta från start vilka placeringar du skulle vilja genomföra under programmet. Vi vet att dina val kommer att förändras i takt med din utveckling. Därför kan du oavsett utbildningsbakgrund göra placeringar inom affärsområden som för dig är helt nya eller som du också har särskilt intresse för.  

Genom de fyra placeringarna får du en god inblick i E.ON-koncernens affärer. Tillsammans med dina traineekollegor deltar du i internationella workshops och interna utbildningar. Du får en global syn på nyckelfrågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla ditt nätverk både i Sverige och internationellt. 

Parallellt med dina placeringar kommer du ha tillgång till en erfaren mentor, gå olika utbildningar och du får även genomföra studiebesök runt om i verksamheten. 

När du har avslutat E.ON Graduate Program fortsätter din anställning inom något av E.ONs bolag i Sverige. Som trainee har du från start en tillsvidareanställning. Din kompetens och dina önskemål kommer efter avslutat program att matchas mot bolagets aktuella verksamhetsbehov. 

Utbildning

Ingenjörer, Ekonomer och Data/Systemvetare

Utland

Eventuellt

Mer om E.ON och Traineeprogrammet