På polisens IT jobbar idag cirka 1 300 civilanställda. Hos oss får du god inblick i polisens verksamhet och är med och gör skillnad för hela samhället. It-avdelningen är helt avgörande för att polisen ska klara sin uppgift, och myndigheten satsar mycket på att stärka it-avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin.

Säkerhetspolisens uppdrag är att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. I praktiken innebär detta att arbeta för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens it- och teknikavdelning är inte som någon annan arbetsplats. Med teknik i framkant och med unika arbetsmetoder och samarbeten bidrar varje enskild medarbetare till att skydda Sverige och, i förlängningen, säkra framtiden för demokratin.


Om traineeprogrammet

Vill du få en kick-start i din karriär samtidigt som du bidrar till ett tryggt och säkert Sverige?

Vi erbjuder ett unikt traineeprogram där Säkerhetspolisen och Polisen samarbetar med gemensamma traineeaktiviteter. Verksamhetsbesök och föreläsningar hos varandra, utbildningar, resor och besök hos andra samverkande myndigheter är exempel på sådana aktiviteter. Vårt traineeprogram ger dig inblick i, och möjligheter att bygga på ditt nätverk inom it-verksamheter som få har tillgång till. Spännande, eller hur?

Utbildning

Data- och systemvetenskap, datateknik, datavetenskap, data science, informations- och it-säkerhet, teknisk fysik

Utland

Traineeprogrammet avslutas med verksamhetsbesök utomlands. Tidigare år har vi besökt polisen i London och Europol i Haag.

Mer om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och Traineeprogrammet