Siemens Energy är ett av världens ledande företag inom energiteknik. Tillsammans med våra kunder och partners tar vi fram energisystem för framtiden och stöder därmed en övergång till en mer hållbar värld. Med vår portfölj av produkter, lösningar och tjänster täcker Siemens Energy nästan hela energivärdekedjan – från kraftproduktion och överföring till lagring.

Uppskattningsvis en sjättedel av den el som produceras över hela världen är baserad på teknik från Siemens Energy. Det globala företaget Siemens Energy har 91000 anställda världen över i mer än 90 länder.  I Sverige har Siemens Energy cirka 3000 anställda på 8 orter och omsätter ca 10 miljarder SEK.


Om traineeprogrammet

Om programmet

Genom programmet får du en fantastisk möjlighet att utveckla ditt tekniska kunnande, bygga nätverk, både sociala och professionella, och knyta värdefulla kontakter för din fortsatta utveckling inom Siemens Energy. Programmet inleds med en fyra veckors praktisk verkstadsintroduktion som följs av fem praktikperioder på olika avdelningar som du själv väljer, totalt pågår programmet under 14 månader. En av perioderna sker utomlands på något av våra kontor eller siter. Årets Graduate Trainees valde bl a att göra sina utlandspraktiker i Tyskland, Australien, Österrike och Thailand.


Vad du erbjuds:

> Kunskap om företaget, verksamheten och produkterna.
> Stöd i din personliga utveckling, samt möjlighet att bekanta dig med den globala koncernen.
> Bredda din kompetens inom flera områden som du påverkar själv i mycket hög utsträckning.
> Utbildning inom bland annat företags- och produktkännedom, försäljning, ledarskap och projektledning.
> Möjligheter till studiebesök både inom Siemens Energy och på andra företagCertifierat traineeprogram

Utbildning

Civilingenjör eller motsvarande inom: maskinteknik, produktion/logistik, datateknik, IT/digitalisering, systemvetenskap, energisystem, teknisk fysik, elkonstruktion, ekonomi och/eller juridik

Utland

Ja

Mer om Siemens Energy och Traineeprogrammet